Blå blomst-prisen

Utdeling av Blå Blomst-prisen i Asker bibliotek.

Arild Nyquist overrekkes prisen i bibliotekets lokaler.

Tirill med band spiller.

Gratis inngang!